EOVI 2015 - messut

EOVI 2015 - Erilainen oppija vauvasta ikäihmiseen -verkostoitumis- ja messutapahtuma

Messut olivat tiistaina 3.2.2015 klo 12 - 18. Paikkana Järnefeltin koulu Lohjalla.

Kiitos kaikille messuihin osallistuneille! Paikalla oli 300 kävijää ja 100 järjestävän verkoston ja näytteilleasettajan edustajaa. Lisäksi messuilla vieraili tietoverkon kautta 200 virtuaalikävijää. Saimme aikaan onnistuneen 600 hengen verkostoitumis- ja oppimistapahtuman.

Alla linkki messuvideoihin, jotka sisältävät yleisnäkymiä ja luennot.

Lataa messulehti, josta löytyy mielenkiintoisia artikkeleita, ja tiedot ohjelmasta, näytteilleasettajista, tapahtuman tukijoista ja toteutukseen osallistuneista työryhmistä:
Lataa messulehti tästä

EOVI 2015 -messut olivat erilaista oppijuutta monipuolisesti käsittelevä verkostoitumis- ja messutapahtuma, joka oli avoin kaikille kiinnostuneille. Teemaryhmänä olivat neurologiset vammat ja sairaudet, ja erilaiset oppimisvaikeudet kaikissa ikäryhmissä (NV). Messut olivat myös iso oppimistapahtuma. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus tehtiin Läsni-Uudenmaan alueen NV-yhdistysten, Lohjan kaupungin ja alueen oppilaitosten yhteistyönä. Merkittävä osa työtehtävistä toteutui työharjoitteluna ja opiskelijoiden oppilastöinä edistäen henkilöiden työ- ja opintopolkua. Tehtävien suunnittelussa, opastuksessa ja toteutuksessa olivat mukana opettajien lisäksi yhdistysten kokemuskouluttajat. Lohjan kaupungin toiminnot olivat mukana järjestelyissä. Myös kaupungin toimintojen kautta toteutettiin nuorten työharjoitteluun liittyviä töitä.

Messutapahtumassa jaettiin tietoa neurologisista vammoista ja sairauksista, ja tietoa erilaisesta oppijuudesta ja oppimisen mahdollisuuksista kaikkien eri ikäryhmien tarpeet huomioiden. Tavoite oli monipuolisuus ja tiedon jakaminen monesta eri näkökulmasta. Tietoa jaettiin sekä tietoiskuluentojen, toiminnallisen oheisohjelman että näytteilleasettajien jakaman tiedon välityksellä.

Messujen kohderyhmänä olivat mm. NV-henkilöt perheineen, NV-henkilöiden kanssa toimivat asiantuntijat, opetuksen, sosiaalialan ja terveydenhoidon opiskelijat ja kaikki muut aiheesta kiinnostuneet.
Lähtökohtana messuilla on ”sama tieto samanlaisena kaikille”.

Taustatietoa tapahtumaan liittyen:

EOVI 2015 -projekti on RAY-rahoitteinen Länsi-Uudenmaan NV-verkoston, Länsi-Uudellamaalla toimivien oppilaitosten, Lohjan kaupungin ja muiden julkisten organisaatioiden verkostoyhteistyöhön liittyvä projekti, joka liittyy vuonna 2015 helmikuussa pidettävien messujen ”Erilainen oppija vauvasta ikäihmiseen” toteuttamiseen.  Vuoden kestävää projektia koordinoi Neuris (1.4.2014 - 31.3.2015).

Länsi-Uudenmaan NV-verkosto (NV-verkosto) on perustettu vuonna 2009 ja se on osa NV – järjestöjen (www.nv.fi) alueellista toimintaa. NV - verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Helsingin epilepsiayhdistys ry (Länsi-Uudenmaan jäsenistö), Lohja Parkinson – kerho (Uudenmaan Parkinson – yhdistys ry), Lohjan seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry, Lohjan seudun MS – kerho (Helsingin ja Uudenmaan MS – yhdistys ry), Lohjan seudun Dysfasia – yhdistys ry, Länsi-Uudenmaan Neuris ry, Suomen Tourette – yhdistys ry, Uudenmaan lihastautiyhdistys ry, Uudenmaan CP – yhdistys ry ja Hiidenseudun omaishoitajat ja läheiset ry. Verkoston puheenjohtajuus on tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan Neuriksen edustajalla.

Alueen oppilaitokset ja mm. TE-keskus tekevät yhteistyötä OpinOvi Länsi-Uusimaa -verkoston välityksellä. OpinOvi Länsi-Uusimaa -verkosto on NV-verkoston yhteistyökumppani myös vuoden 2015 messuilla. OpinOvi Länsi-Uusimaa -verkostoon kuuluvat mm. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Laurea-ammattikorkeakoulu, TTS (Työtehoseura ry), Kansalaisopistot, kuten Hiiden Opisto Lohjalla, Urheiluopistot Kisakallio ja Kisakeskus, Lohjan lukion aikuislinja, toiminnallinen oppimiskeskus Kanneljärven Opisto, Uudenmaan TE-toimisto, Apuomena ry, Lohjan monitoimikeskus, Novago Yrityskehitys Oy.

Lisätietoa tapahtumasta:

Taina Lehtiö, projektipäällikkö, gsm 040 - 7512658
Kaisu Oksanen, projektisihteeri

Video

yhdistys_yht