Länsi-Uudenmaan Neuriksen sääntömääräinen vuosikokous

Tervetuloa Neuriksen vuosikokoukseen!

Aika tiistaina 27.3.2018 klo 18.00

Kokous pidetään Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen toimitiloissa ja pääsemme samalla tutustumaan Veikkauksen tuella toimivaan OmaisOiva - toimintaan.
Varsinaisessa vuosikokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat, ohessa esityslista ja kokouskutsu.

Aika: tiistai 27.3.2018 klo 18 - 20
Paikka: Karnaistenkatu 43, 08100 Lohja.
Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen toimistotilat.
Käynti Virmonkujalta - parkkipaikkoja Trallalan kentällä.

Käsiteltävät asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastuskertomus
edelliseltä kalenterivuodelta
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
6) Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
8) Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10) Päätetään hallituksen suuruudesta
11) Valitaan hallituksen muut jäsenet
12) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset
varatoiminnantarkastajat, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
13) Valitaan edustajat yhdistyksen edustamien liittojen vuosikokouksiin
14) Käsitellään ilmoitusasiat
15) Päätetään kokous

Yhdistyksen säännöt löytyvät seuraavasta osoitteesta:
http://www.neuris.fi/web_doc…/lu_neuris_saannot_24012014.pdf