Tietoja meistä

Neuriksen tavoitteena on

 • tukea jäsenten ja heidän läheistensä elämänlaadun ja olosuhteiden parantamista,
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille kohderyhmänsä henkilöiden ja heidän perheidensä elämänlaadun parantamiseksi,
 • edistää kohderyhmänsä henkilöiden ja heidän perheidensä järjestäytymistä ja verkostoitumista,
 • toimia toimialueellaan yhdyssiteenä kohderyhmäänsä liittyvissä asioissa,
 • toimia kohderyhmän henkilöiden ja omaisten edunvalvojana,
 • tukea ja järjestää kohderyhmään liittyen koulutusta ja tiedotustoimintaa, ja
 • tukea ja järjestää kohderyhmälle soveltuvaa virkistystoimintaa ja kuntoutusta.

Toiminta-aluettamme ovat autismin kirjon häiriöt, adhd, touretten oireyhtymä, OCD, kielellinen erityisvaikeus ja vastaavat neurokirjoon liitettävät vaikeudet. Länsi-Uudenmaan Neuris ry on toiminut ennen vuotta 2014 nimellä Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys. Yhdistyksen toimintaa on laajennettu ja nimi muutettu vuodesta 2014 lähtien.

Yhdistys on Autismi- ja Aspergerliiton, ADHD-liiton ja Aivoliiton jäsen. Lisäksi yhdistys on Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö - LJY ry:n jäsen.

Yhdistyksen hallitus 2018

Puheenjohtaja: Arto Mäenpää

Varapuheenjohtaja: Katja Vattulainen-Nissinen

Hallituksen muut jäsenet:

 • Minna Mäenpää, vertaistoiminta
 • Maarika Jalava, FB-sivujen ylläpito
 • Maarit Ruuska, aikuisten vertaistoiminta

Hallituksen varajäsenet:

 • Mervi Piispanen
 • Heikki Tallamäki

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt:

 • Jäsen- ja talousasiat: Piia Lehto (Apuomena ry)
 • Nuorisotoiminta Nummela:

ADHD-liiton yhteyshenkilöt:

 • Maarika Jalava

Autismi- ja Aspergerliiton yhteyshenkilöt:

 • Maarika Jalava
 • Mervi Piispanen

Aivoliiton yhteyshenkilöt:

 • Minna Mäenpää
 • Maarit Ruuska

Alueyhteistyö:

 • Minna Mäenpää
 • Arto Mäenpää
yhdistys_yht